Sunday, August 21, 2011

makna konsep

Globalisasi - secara umumnya globalisasi berkaitan dengan keadaan sesebuah negara atau tempat yang mampu medapatkan maklumat atau berkomunikasi secara pantas dan berkesan dengan seluruh dunia. Bagi sesebuah negara seperti Malaysia, globalisasi membawa makna keadaan negara yang perlu bersedia untuk sama-sama terlibat dengan pelbagai aktiviti yang menguntungkan negara dalam semua bidang termaduk ekonomi, sosial dan pendidikan.

No comments: